In-person courses

  • Python od podstaw (Python for beginners) at Fundacja Code:Me
  • Docker i Kubernetes (Docker and Kubernetes) at Fundacja Code:Me
  • Jak napisać specyfikację funkcjonalną (How to Write a Functional Specification) at Instytut Kultury Miejskiej